БТТП участва със свой представител в среща, отбелязваща началото на двустранните проекти по инициативата East Invest 2 в Одеса, Украйна 19-21 октомври 2015 г.

В рамките на срещата бяха представени 13 проекта с бенефициенти страните от източното партньорство – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова,Украйна. БТПП представи проекта си с Грузинската винена асоциация, чиято основна цел е създаване на онлайн платформа за винената индустрия и представянето на консултации в областта на виното и лозарството. В рамките на 18 месеца се предвижда извършване на проучване, провеждане на семинари, създаване на платфома, онлайн анкета относно удовлетвореността на участниците и други дейности.
Проектът бе избран от Европейската комисия за представяне и по време на конференция на тема “Източното партньорство” в Одеса на 21 октомври 2015.
Програмата на срещата в Одеса продължава с конференция, представяща темите относно повишаване на конкурентоспособността на МСП, дигитализация на предприятията и ролята на местните и регионални власти в развитието на МСП.

Share This:

Comments are closed.