онлайн платформа за обмен на дигитални рентгенови снимки

онлайн платформа за обмен на дигитални рентгенови снимки

Преди броени дни стартира онлайн платформа за обмен на дигитални рентгенови снимки между Център за образна диагностика. На стоматолозите е предоставена възможност да получат изображенията в 2 формата, само няколко минути, след процедурата.

Програмиране на Онлайн платформата и изработката на уеб сайта са продукт на KAK Development и студио за уеб дизайн Смарт уеб

Адрес: Бургас, ул. Цар Симеон I 58-60
Здравно заведение: Център за рентгенова диагностика
Телефон: (056) 821 716
Мобилен: (088) 821 274 2

Зъбни снимки
Парелелна
Кариесна диагностика
Симпсон
Синуси

Дентал Бургас

Дентал Бургас

Ортопантомография – стандартна, секторна
Телерентгенография
Темпоромандибуларни стави

Share This: