Адвокат Михаил Карадиамандиев, Адвокатско дружество „Карадиамандиев М&М” – специализирано в консултации на гръцкия бизнес, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Обсъдени бяха двустранните търговско-икономически отношения между България и Гърция. Констатиран бе повишен интерес от страна на гръцки инвеститори към България с цел придобиване на български предприятия с дългогодишна история на пазара.

Цветан Симеонов информира за последните новости в дейността на БТПП, както и с базата данни, с които Палатата разполага. Той пое ангажимент информацията относно тенденциите в двустранните отношения България – Гърция да бъде разпространявана сред заинтересованите фирми периодично.

Български предприятия, които имат интерес да обсъждат евентуална продажба на бизнеса си, могат да се свързват с:

БТПП – ЦПОПКФО ЕООД

Маргарита Дамянова

Директор

Тел:  02 8117 477

M.Damyanova@bcci.bg

 

Кaкто и до сега БТПП е готова да съдейства на фирми и от Гърция за адаптиране към икономическата ситуация в България. За това може да се обръщате към:

Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП

Тел: 02/ 811 7494

E-mail: m.markova@bcci.bg

Share This:

За всички ползватели на Android устройства,  от 20.10.2015 г е на разположение обновена версия на мобилното приложение БГ Баркод. Приложението дава възможност чрез сканиране на баркода върху продукта да се покажат данни за него, ако същите са били въведени от техния производител/дистрибутор в Продуктовия каталог на GS1 България. Данните включват –съдържание и описание на продукта, допълнителни инструкции, информация за производителя/дистрибутора, алергени, хранителни стойности; снимки и други. За хранителните продукти информацията е съобразена с изискванията на Регламент 1169/2011 на ЕC. Мобилното приложение позволява изготвянето на собствен потребителски профил,където всеки потребител може да посочи към кои храни и съставки има непоносимост. Ако даден продукт съдържа някой от посочените алергени, приложението алармира потребителя.

С новата версия е облекчен достъпа до информация за чуждестранни баркодове, като се прави автоматична връзка с международния регистър GEPIR и няма нужда от допълнителни стъпки за това.

Очаквайте в скоро време обновената версия да заработи и чрез мобилното приложение за iOSустройства.

Share This:

БТТП участва със свой представител в среща, отбелязваща началото на двустранните проекти по инициативата East Invest 2 в Одеса, Украйна 19-21 октомври 2015 г.

В рамките на срещата бяха представени 13 проекта с бенефициенти страните от източното партньорство – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова,Украйна. БТПП представи проекта си с Грузинската винена асоциация, чиято основна цел е създаване на онлайн платформа за винената индустрия и представянето на консултации в областта на виното и лозарството. В рамките на 18 месеца се предвижда извършване на проучване, провеждане на семинари, създаване на платфома, онлайн анкета относно удовлетвореността на участниците и други дейности.
Проектът бе избран от Европейската комисия за представяне и по време на конференция на тема “Източното партньорство” в Одеса на 21 октомври 2015.
Програмата на срещата в Одеса продължава с конференция, представяща темите относно повишаване на конкурентоспособността на МСП, дигитализация на предприятията и ролята на местните и регионални власти в развитието на МСП.

Share This: