Ще има ли липса на основни медикаменти, свързана с ограниченията в търговията? Управителният съвет на Национална пациентска организация изразява своята загриженост за привличането към наказателна отговорност за престъпление по чл. 326 от НК на проф. Асена Стоименова. Тя е председател на Българския фармацевтичен съюз. Обвинението е за  серия от изявления, будещи, според Софийската районна прокуратура, неоснователна тревога у гражданите в условията на въведено извънредно положение.

Според достъпна в медиите информация, на проф. Стоименова е наложена мярка „парична гаранция“, като високият размер на гаранцията се обосновава с „високата обществена опасност на деянието, изразяващо се в отправяне на неоснователни твърдения за очаквана липса на медикаменти“.

Като представителна организация за защитата на правата на пациентите в Република България следим внимателно развитието на пандемията от COVID-19 в България и по света.

Споделяме следното относно тази “липса”:

  • Твърденията, че в България е възможна липса на медикаменти, могат да се срещнат в публичното пространство и от други авторитети в здравеопазването.
  • През февруари 2020 г. европейската група, обединяваща производителите на активни съставки – Еuropean Fine Chemicals Group предупреди, че ако ситуацията се превърне в глобална пандемия, повечето страни ще се изправят пред недостиг на основни лекарства в момент, в който ще се нуждаят най-много от тях.
  • На 3 март 2020 г. правителството на Индия ограничи износа на 26 активни вещества и препарати, включително парацетамол и редица антибиотици. Тъкмо Индия е най-големият световен доставчик на генерични препарати, тоест – на евтините лекарства, произведени по формулата на оригинали с вече изтекъл патентен срок. Индийската фармацевтична индустрия доставя около 70% от субстанциите за тези генерични препарати от Китай.
  • На 8 април 2020 г. европейският комисар по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес посочи, че тази безпрецедентна криза в здравеопазването поставя системите за здравеопазване под огромно напрежение – тъй като запасите от основни медикаменти в много европейски болници са изложени на риск от намаляване.

Към настоящия момент у нас снабдяването с медикаменти е стабилно и липса на лекарства не се наблюдава, основно поради предприетите от правителството антипандемични мерки, които гарантират до момента ниска заболеваемост и смъртност. Това рязко може да се промени в негативна посока в случай, че в празничните дни около източноправославния Великден, българското общество  отстъпи от принципите на социалната изолация, дистанцирането и носенето на предпазни маски на обществени места. В тази посока са и призивите на ръководителите на всички големи болници. Министърът на културата Боил Банов алармира преди дни пред БТВ, че ако хората не си останат у дома, ще се справим, но „цената ще е няколко хиляди мъртви“.

липса на медикаменти

За съжаление, ситуацията в България, Европа и изобщо в света, е непредвидима, което би поставило в риск производството на съставки за медикаменти, от там – и на дистрибуцията на лекарства, на която  разчитат трети страни, включително и България.

Апелираме българското общество да спазва стриктно наложените в  извънредното положение ограничителни мерки, за да покажем обединение и загриженост едни към други, включително и към хората от рисковите групи.

С уважение,
Управителен съвет на Националната пациентска организация

Share This:

Comments are closed.